drainerende lijngoot

 

Problemen bij een fietstunnel in Almere. Grondwater vindt een uitweg tussen de aansluiting van de tunnelbak en het fietspad en loopt vanaf de bovenkant de tunnelbak in. Dit veroorzaakt een natte hellingbaan. In de winter zorgt het opvriezende grondwater voor problemen want bij temperaturen onder nul ontstaat er een ijsbaan.

 

Drainerende lijngoot lost het probleem op

Het drukverschil die de tunnelbak in de bodem veroorzaakt is de oorzaak van probleem.

 

 

Hieronder een schets van de voor en na situatie

tunnelbak

 

 

tunnalbak

 

In de bovenstaande tekening ziet u geplaatste drainerende lijngoot. De lijngoot is een bak vervaardigd uit PP, waarin in de zijkant gaten geboord zijn. Het grondwater stroomt door de gaten en wordt via een kolk afgevoerd naar het riool.

 

 

drainage goordrainerende lijngootstroomprofielputten en kolken

 

Hierboven twee afbeeldingen van de drainerende lijngoot. Op de linkerfoto is het zandfilter zichtbaar. Op de rechterfoto de gaten waardoor het grondwater in de goot stroomt.

 

 

 


 

Bekijk meer van onze innovatieve oplossingen:

 

- De be- en ontluchtingsdeksel voor rioolstelsels

- De Eindbuis Talud Beschermer

- De rioolput met voorgevormd stroomprofiel

- PE buis voor drainagemachines

- Voeg afstandhouder

 

 

Gevaarlijke situatie bij fietstunnel

 

drainagegoot

 

Een gevaarlijke situatie op een wintersedag. Het grondwater dat tussen de tunnelbak en de aansluitende stoep omhoog komt stroomt de tunnelbak in. Daar bevriest het, strooien heeft geen zin.