De eindbuis talud beschemer van
Haner Infra Innovatie

Innoveren betekent voor ons onze kennis en creativiteit benutten om problemen die wij dagelijks tegenkomen bij infrastructurele werken, op een duurzame en kosten- en/of tijdbesparende manier op te lossen.

 

Hieronder volgen een aantal innovatieve oplossingen voor problemen die wij in de praktijk komen:

 

- De be- en ontluchtingsdeksel voor rioolstelsels

- De Eindbuis Talud Beschermer

- De drainerende lijngoot voor fietstunnels

- De rioolput met voorgevormd stroomprofiel

- PE buis voor drainagemachines

- Voegafstandhouder

 

 Beschadigde eindbuizen zijn een terugkerende kostenpost voor gemeenten.

 

De Eindbuis Taludbeschermer

 

Overtollig water lozen op sloten en vaarten gebeurd in het algemeen door middel van eindbuizen. Om problemen te voorkomen die veroorzaakt worden bij afwatering bij het gebruik van eindbuizen, hebben wij een hulpstuk ontwikkeld. Met de door ons ontwikkelde Eindbuis Taludbescherming, kortweg E.T. genaamd wordt het periodiek onderhoud van het talud vergemakkelijkt en is er minder kans op schade.

 

Afwateringbuizen worden gebruikt om een teveel aan grondwater (drainage) of hemelwater af te voeren op het oppervlaktewater. De eindbuizen van het afwateringstelsel steken gemiddeld 30 á 40 centimeter uit het talud om recht boven het water te lozen, om uitspoeling van het talud te voorkomen.

 

Eindbuis Taludbeschermer

De taluds van de watergangen zijn begroeit met vegetatie zoals riet en verschillende soorten grassen. Door de begroeiing zijn de eindbuizen niet meer zichtbaar. Wanneer vervolgens de taluds worden gemaaid raken ze beschadigd of worden afgemaaid.

 

ET-alu rossterHet gevolg is dat de kapotte en versplinterde eindbuizen sneller dichtgegroeid raken en niet meer terug te vinden zijn voor periodiek onderhoud. Daardoor verslechterd de waterafvoer en dat leidt uiteindelijk tot verstoppingen en hogere kosten voor reparatie.

 

Door de toepassing van de Eindbuis Taludbescherming wordt uitspoeling van het talud tegen gegaan, kan de eindbuis niet meer beschadigd raken bij maaiwerkzaamheden en is het dichtgroeien van de eindbuis niet meer mogelijk.

 

maaien


Door de Eindbuis Taludbeschermer raakt bij maaiwerkzaamheden de eindbuis niet meer beschadigt en spoelt het talud niet uit.

 


 

In het bestek

Op dit moment is de Eindbuis Taludbeschermer bij 30 gemeenten opgenomen in het bestek. Rijkswaterstaat past ze toe bij de aanleg van de A6 en ze zijn gebruikt bij de Hanzelijn door Pro-rail.

 

hanzelijn

 

Voor meer informatie over de ET kunt u contact opnemen met:

Hans Kolthoorn - 06 5326 1840

 

 

De ET is geschikt bij:

 • DRAINAGE SYSTEMEN
 • OPPERVLAKTE WATER
 • HEMELWATERAFVOER
 • OVERSTORTLOKATIES


ET

 

 

De doeleinden van de ET :

 

 • Het beschermen van de eindbuis
 • Uitspoeling van het talud voorkomen
 • Het gemakkelijk terug vinden van de eindbuis
 • Het eenvoudig reinigen van de eindbuis
 • Het voorkomen van uitstekende buizen in de watergang (obstakel voor dieren)

De voordelen van de ET :

 

 • Uitstroomopening blijft schoon en heeft dus altijd maximale uitstroom
 • Te gebruiken voor buizen van Ø 60 mm t/m Ø 315 mm
 • Makkelijk te transporteren
 • Licht van gewicht (ca.15 kg)
 • Sterk materiaal (Hpe)
 • Geen onderhoud
 • Eenvoudig te plaatsen
 • Verankerd in het talud

Verschillende modellen:

 

 • model A voor diam. 160 t/m 315mm
 • model B voor diam. 60 t/m 125mm
 • model AC voor diam. 160 t/m 315mm
 • model BC voor diam. 60 t/m 125mm
 • overige modellen en/of buisdiameters kunnen wij altijd op aanvraag produceren.
 • hellingshoeken van 1:1 tot 1:3 en flauwer
 • extra accessoires